A EQUIPA

máis efectiva e comprometida

COÑÉCENOS

Parte da equipa humana que está detrás de Boa Vida Inclusión Activa:

Natalia Montenegro

Traballo social

Traballadora social, especialista no ámbito da igualdade. Decidiu virar o seu proxecto de vida cara o social para traballar de cara ás persoas.

Cristina Martínez

Educación social

Educadora social, con vocación de servizo para que no rural se poida vivir dignamente.

César Rodríguez

Educación social

Educador social, con vocación de servizo para que no rural se poida vivir dignamente.

Víctor Regueira

Traballo social

Traballador social, experto en migracións e en orientación laboral. Conta con ampla experiencia, en Galicia e en Arxentina, traballando con distintos colectivos do eido social.

Santiago Barros

Integración social
Técnico superior en Integración Social, que despois de ter unha empresa de construcción quixo devolver o seu saber a aquelas persoas que quedan fóra da sociedade constantemente.

Gemma Vilas

Psicoloxía
Experta en migracións e en procesos de mellora persoal, con máis de 20 anos de experiencia.

Pepa Vázquez

Traballadora social Dirección e coordinación

Coordinación de equipas de traballo e dirección xeral de Boa Vida.

Our Trainers

Convocamos regularmente sesións informativas sobre o acceso aos programas de voluntariado que desenvolvemos dende Boa Vida.

Boa Vida inclusión social

A nosa misión é traballarmos para diminuir desigualdades, fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da formación e o traballo en equipo.

Pontevedra-Trado / Pontedeva (Ourense)
986 101 116 / 604 237 244

Recibe información para estar atento os nosos proxectos e axudas.