Skip to main content

Loitando polos dereitos e deberes dende o 2012

Traballamos para diminuir desigualdades,
fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da
 formación e o traballo en equipo:

Promover a igualdade,
a saúde e a inclusión social

O FSE inviste no teu futuro

Carta de principios da economía solidaria

A Economía Solidaria é un enfoque da actividade económica que ten en conta as persoas, o medio ambiente e o desenvolvemento sostible como referencia prioritaria por riba doutros intereses.

Entidades amigas

Outras organizacións do terceiro sector coas que traballamos ou temos relación:

EAPN – Galicia (Rede Galega de Loita Contra a Pobreza)

Rede Galega contra a Pobreza é unha entidade non lucrativa e de acción social que agrupa a entidades autonómicas do Terceiro Sector.


Logotipo AEIGA - Asociación de Empresas de Inserción de Galicia

AEIGA (Asociación de Empresas de Inserción de Galicia)

AEIGA é unha asociación sen ánimo de lucro que reúne empresas de inserción laboral da comunidade galega..


Traperos de Emaús internacional

Creado por el Abbé Pierre en 1971, Emaús Internacional está formado por 410 organizaciones miembros que trabajan en 41 países.


Promovemos a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE inviste no teu futuro