Skip to main content

Loitando polos dereitos e deberes dende o 2012

Traballamos para diminuir desigualdades,
fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da
 formación e o traballo en equipo:

Promover a igualdade,
a saúde e a inclusión social

O FSE inviste no teu futuro

Carta de principios da economía solidaria

A Economía Solidaria é un enfoque da actividade económica que ten en conta as persoas, o medio ambiente e o desenvolvemento sostible como referencia prioritaria por riba doutros intereses.

Entidades amigas

Outras organizacións do terceiro sector coas que traballamos ou temos relación:

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE inviste no teu futuro