Skip to main content

OFICINA DE DEREITOS E DEBERES SOCIAIS

É un espazo aberto para o intercambio de información, formación e apoios; para defender e conseguir dereitos: emprego, axudas sociais, vivenda, alimentación, etc.

ODDS de Boa Vida

Dende aquí proporcionámosche información e formación con ferramentas que che axudarán a desenvolver a autonomía, igualdade de oportunidades e liberdade, para poderes mellorar as túas condicións económicas e aplicar aqueles dereitos que che permitan o acceso a unha vida digna.

Podémosche axudar en:

  • Primeira acollida
  • Coñecer os teus dereitos
  • Grupos de apoio
  • Cursos e axudas dispoñibles
  • Busca activa de emprego

  • Atención a persoas inmigrantes

Acompañamento
para a mellora e cambio persoal

Itinerario de grupo


O traballo de grupo abórdase dende tres perspectivas:
A Busca Activa de Emprego (BAE)

Acompañámoste en charlas de orientación para a procura de emprego, poñendo ao teu dispor todos os mecanismos dispoñibles.

A participación social
Temos demostrado que con só dúas reunións mensuais se pode reducir a pobreza relacional, aprendendo a compartir experiencias para xuntas podermos entender as diferentes realidades (pobreza/riqueza, feminismo/machismo, EXCLUSIÓN/INTEGRACIÓN…)
A formación

Poderás realizar formación en múltiples áreas (comercio, reciclaxe, coidados, téxtil, reparacións, agricultura…) que desenvolven ao longo do ano.

Nas entrevistas persoais escoitamos o que che sucede e buscamos alternativas contigo, que reforcen as túas habilidades bio-psico-sociais, familiares, comunitarias laborarais, etc.

Fomación agrícola. Horta Cabanas-Salcedo

Fomación agrícola. Horta Cabanas-Salcedo.

Itinerario individual:


Nas entrevistas persoais que ofrecemos trátanse tematicas individualizadas para o cambio e a mellora bio-psico-social, familiar, comunitaria, laboral, etc.

Atención a persoas inmigrantes

  • Información e orientación personal e xurídica, con colaboradores/as da Asociación de Avogados de Inmigración.
  • Mediación intercultural: Apoio ás asociacións de inmigrantes na resolución de conflictos educativos, laborais, de vivenda, culturais….
  • Formación para solicitude de arraigo.
  • Formación en idiomas. 

Ademais destes servizos específicos para persoas inmigrantes, podes acceder a todos os demais servizos de acompañamento.

ATENCIÓN A PERSOAS INMIGRANTES