Historia

Nacemos no 2010, en Pontevedra, vinculados ao Equipo Municipal de Inclusión Social (EMIS) un programa municipal do Concello de Pontevedra, co peche deste servizo decidimos continuar a nosa andadura como asociación e despois de traballar no fortalecemento do grupo promotor rexistrámonos como Asociación Filantrópica Inclusión Social Activa Boa Vida, en febreiro do 2012.

Dous anos estivemos levando a cabo os fins recollidos nos nosos estatutos, principalmente no referente aos dereitos e deberes sociais, (actividades formativas, informativas e reivindicativas).

Cando estabamos a punto de disolvernos, recibimos o apoio (económico, técnico e humano) de Traperos de Emaús de Navarra. Decidimos manter a actividade e iniciar unha que a pesar de tela nos estatutos non eramos quen de pola en marcha, a actividade laboral.

No 2014 deseñamos o que é a nosa actual estrutura Oficina de Dereitos e Deberes Sociais (ODDS), e Boa Vida Trapera. Coa primeira mantemos diferentes proxectos financiados pola Xunta de Galicia, coa segunda iniciamos o proxecto de empresa de inserción. Recollemos 8000 kg de roupa, e calzado, e abrimos un rastro no Nadal.

No 2015, abrimos a tenda solidaria de forma permanente, seguimos recollendo roupa, calzado e outros obxectos en bo uso. Temos a memoria a disposición en documentos.
No 2016. Consolidamos a Oficina de Dereitos e Deberes Sociais, e Boa Vida Trapera, coa tenda e almacén e a compra dunha furgoneta. Ademais de estabilizar un equipo de traballo importante.

Se asombra o noso éxito, imaxinen o noso esforzo!!

 

 

 

 

Boa Vida inclusión social

A nosa misión é traballarmos para diminuir desigualdades, fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da formación e o traballo en equipo.

Pontevedra-Trado / Pontedeva (Ourense)
986 101 116 / 604 237 244

Recibe información para estar atento os nosos proxectos e axudas.