Skip to main content

Bono alugueiro 2022

A Xunta de Galicia convoca de novo no 2022 o bono de aluguer social para que as persoas máis vulnerables poidan facer frente ao pago do alugueiro. O plazo para enviar as solicitudes comezaron o 3 de xaneiro e extenderase ate o 31 de maio deste mesmo ano

A quen vai dirixido?

  1. A aquelas persoas que necesiten unha axuda económica para asumir o costo do arrendamento da súa vivenda por toparse en situación de especial dificultade.
  2. Persoas vítimas de violencia de xénero con dificultades económicas para facer frente ao pago da vivienda.
  3. Persoas con dificultades para pagar o alugueiro e que foran privadas da súa vivenda habitual.
  4. Aquelas que tiveran sido arrendatarias dunha vivienda de promoción pública do Instituto Galego da Vivenda  e Solo (IGVS) e que tiveran finalizado o seu contrato unha vez estivera publicada esta axuda.
  5. Persoas en situación de emerxencia social.
  6. Persoas que residían en vivendas do SAREB e cuxo  finalizara nos seis meses anteriores á data de solicitude deste bono.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=VI482A

boa vida, boavidainclusionactiva