Mudámonos a novo local social

A partir do 15 de febreiro de 2021, a Oficina de Dereitos e Deberes Sociais trasládase a Rúa A Seca, 3 baixo na cidade de Pontevedra.

Aqueles participantes ou persoas interesadas en contactar cos nosos técnicos sociais poden facelo achegándose as novas instalacións, un novo espacio para darvos mellor atención

#boavidainclusionactiva

Boa Vida inclusión social

A nosa misión é traballarmos para diminuir desigualdades, fortalecer capacidades e mellorar o acceso a oportunidades a través da formación e o traballo en equipo.

Pontevedra-Trado / Pontedeva (Ourense)
986 101 116 / 604 237 244

Recibe información para estar atento os nosos proxectos e axudas.